کمک به زندگی سلامتی آینده

مؤسسه خیریه بین المللی زنجیره امید در تاریخ ۵ تیرماه ۱۳۸۶ با شماره ثبت ۲۲۸۷۶ تأسیس شد. هدف اصلی این مجموعه فراهم نمودن خدمات پزشکی و درمانی به کودکان زیر ۱۸ سال بی بضاعتی است که از بیماریهای قلبی و ارتوپدی و ناهنجاریهای ترمیمی و پلاستیک رنج می برند . این مؤسسه همکاری های علمی نزدیکی با مؤسسه خیریه بین المللی زنجیره امید فرانسه(La Chaine de l’Espoir) دارد. فعالیتهای مؤسسه به شرح زیر می باشد:
۱ - فعالیتهای درمانی
۲ – فعالیتهای آموزشی – پزشکی


موسسه زنجیره امید

فعالیت های درمانی

این مؤسسه در سه حوزه فوق تخصصی جراحی قلب و ارتوپدی و ترمیمی اطفال به درمان و جراحی کودکان بیمار نیازمند می پردازد.فرآیند درمان در این مؤسسه باهمکاری پزشکان داوطلب ایرانی و خارجی ، مراکز درمانی دانشگاهی و خیرین حقیقی و حقوقی انجام می گیرد. این فرایند شامل مراحل زیر می باشد:

  • معرفی بیماران از طریق سازمانها ، افراد حقیقی و حقوقی
  • تشکیل پرونده برای بیماران در واحد مددکاری مؤسسه
  • استعلام محرومیت بیماران توسط مددکاری مؤسسه و یا مرکز معرف بیمار
  • بیمار توسط پزشک در کلینیک فوق تخصصی مؤسسه
  • در صورت لزوم جراحی توسط کادر فوق تخصصی در بیمارستانهای طرف قرارداد مؤسسه

فعالیت های آموزشی- پزشکی

آموزش کوتاه مدت

آموزش کوتاه مدت به دو طریق انجام می شود : ۱- سخنرانیهای علمی توسط پزشکان اعزامی از طرف شبکه بین المللی زنجیره امید فرانسه به ایران ، این پزشکان در طول مدت اقامت خود با اجرای سخنرانی های علمی در مراکز آموزشی-درمانی دانشگاهی که با هماهنگی وزارت بهداشت ، بیمارستانهای همکار و هیات علمی مؤسسه انجام می شود به آموزش تازه های علم پزشکی می پردازند. ۲- انجام معاینات بالینی و جراحی بیماران انتخاب شده در مراکز بیمارستانی طرف قرارداد با همکاری تیم های پزشکی داخلی و بین المللی.
تا به حال با اعزام تیم های پزشکی از شبکه بین المللی زنجیره امید پزشکی قلبی و ارتوپدی از کشور فرانسه ، موفق به انجام این امر شده ایم.

آموزش بلند مدت

این مؤسسه جهت ارتقاء رشته های فوق تخصصی اطفال با اعزام پزشکان به مراکز تخصصی امکان آموزش به صورت Observer و Clinical و شرکت در کنگره های علمی را فراهم می کند.
این پزشکان پس از بازگشت علاوه بر درمان کودکان نیازمند تحت پوشش مؤسسه در مراکز دانشگاهی نیز خدمات ارزنده ای را ارائه می نمایند.